7.4.07

Καλή Ανάσταση!!!(Πίνακες Ερως και Ψυχή, Adolphe-William Bouguereau)