7.4.07

Καλή Ανάσταση!!!



(Πίνακες Ερως και Ψυχή, Adolphe-William Bouguereau)