22.4.07

Χαρ χαρ...Αλλη μία προσφορά του μπλογκ, μπορεί αντί πατέρα να φατσωθείτε μ'αυτόν που κάνετε κερατά, οπότε... :))