21.9.06

Μαρία- Επιμύθιον

Tο ζητούμενο ήταν λοιπόν το "Βάλτε τα γράμματα στην σειρά (πρώτος αυτός που ευθύνεται περισσότερο, κτλ) και δικαιολογήστε την επιλογή σας."

Και με σειρά εμφανίσεως οι φταίχτες μου ήταν:

Β Α Π Ψ Λ Μ

για όλους τους καλούς λόγους που φαίνονται ξεκάθαρα από το κείμενο για τον καθένα, μέσα στο κείμενο.

(πάντως και για τους 5 άντρες η ζωή συνεχίζεται, ενώ για τη Μαρία δεν...)